Lymfedrainage  

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas).

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. 

Bij de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfklieren en lymfbanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfstelsel. De behandeling, waarbij de patiënt meestal ligt, heeft plaats bij een aangename temperatuur en in een uiterst ontspannen sfeer.De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel pijnloos zijn. 

De behandelbare klachten

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. 

  1. zwellingen (oedeem) ; bvb lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.Verstuikingen.
  2. Bloeduitstortingen.
  3. Spierpijnen en spierletsels.
  4. Reuma (ontstekingen)
  5. Klachten aan het zenuwstelsel ; bvb M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
  6. Klachten als gevolg van stress ; bvb slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, 
  7. Huidproblemen ; bvb chronische eczeem, acné, littekens.
  8. Bloedcirculatiestoornissen; bvb glaucoom, etalageziekte, open wonden.
  9. Orgaanklachten ; bvb de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt. 

Meer info www.mldv.be