Kinesitherapie

Als kinesisten kregen we een algemene basisopleiding waarmee we een ruime behandeling kunnen aanbieden. Deze bestaat uit manuele therapie en uitgebreide revalidatietechnieken. 
Daarbovenop hebben we beiden meerdere bijscholingen gevolgd om onze kennis uit te breiden en te optimaliseren. 

Manuele therapie 

Manuele therapie heeft als doel gewrichten en spieren beter te laten functioneren, lichaamshouding en lichaamsbeweging te verbeteren. Het is dus toepasbaar op een brede waaier van aandoeningen.

Veelgebruikte technieken binnen de manuele therapie zijn:
Mobilisaties, fricties, tracties, manipulaties, stretching, …
Maar het omvat evengoed rugschool, bewegingsadvies en oefenprogramma's voor thuis.

Post-operatieve revalidatie 

Afhankelijk van uw operatie en hersteltoestand na ontslag uit het ziekenhuis kan het zijn dat u nog nood heeft aan post-operatieve kinesitherapie.

Wij kunnen u hierbij helpen d.m.v. mobilisatietechnieken, gevarieerde oefentherapie, krachttraining, reconditionering.
Dit allemaal om u zo snel mogelijk terug op pad te krijgen!

Neurologische revalidatie

Zowel de oorzaak als presentatie van neurologische problemen is zeer verscheiden.
Enerzijds kan dit ten gevolge van een progressieve/aangeboren aandoening : Cerebral Palsy- Multiple sclerose-Parkinson,… Anderzijds kan dit ook ten gevolge van een acuut letsel of trauma : hersenbloeding (CVA) , hersentrauma door ongeval, …

De symptomen zijn evenzeer erg verschillend: er kan sprake zijn van spierzwakte, verlies van evenwicht of coördinatie, overdreven spierspanning, verkrampen van spieren, verlamming, gevoelsverlies…

Hierdoor zal de therapie ook erg uiteenlopend zijn. Afhankelijk van de aandoening zal er meer gefocust worden op heropbouw van het normale gangpatroon, toename van de spierkracht, ontspanning van de spieren, verbeteren van evenwicht en coördinatie, ...

Cardiale revalidatie

Als hartpatiënt herstellende van een hartinfarct of hartoperatie kan u bij ons terecht voor revalidatie.

Hierbij trachten we zowel uw conditie als spierkracht te verbeteren op een verantwoorde manier.
We hebben verschillende fitnesstoestellen ter beschikking zodat we uw uithoudingsvermogen kunnen doen toenemen aan de hand van een geïndividualiseerd programma. Dit in combinatie met een gevarieerd oefenprogramma voor kracht en mobiliteit.